Ten cykl fotograficzny jest próbą oddania momentu kiedy sami jesteśmy swoimi najgorszymi wrogami.

Początkowo realizowałem go z osobami o doświadczeniach w hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym. Szybko wyszedłem poza to kryterium, starając się dostrzegać szczególne momenty napięcia u ludzi wokół mnie.

Inspiruję się danymi, że około 24% ludzi w przeciągu życia doświadczy epizodu zaburzającego zdrowie psychiczne a przy obecnych tendencjach w następnych dekadach samobójstwo będzie najczęstszą przyczyną śmierci ludzi w krajach rozwiniętych.

Tak jak psychika przejawia się poprzez naszą materie ciała, tak ja w swoich realizacjach używam negatywu jak również eksperymentuję z innymi materialnymi tworzywami, np. farbami malarskimi czy gipsem.

F60.09 oznacza według klasyfikacji ICD 10: zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych, nieokreślone.